Toepassingen

DE MEEST OPTIMALE LIJM VOOR UW PROCES

Bedrijfsfilm


“ONZE VOUWPLAKMACHINE PRODUCEERDE DIRECT MET 35% MINDER FOUTEN, ENKEL DOOR HET OVERSCHAKELEN NAAR INTERCOL LIJM”